Darowizna na leki dla emerytów

Fundacja Wspierania Zdrowia Osób Starszych (FWZS) jest niezależną organizacją pozarządową non-profit, której celem jest wspieranie osób starszych, które ze względu na sytuację materialną i ograniczony budżet krajowy, nie są w stanie sfinansować zakupu niezbędnych leków.

Współpracując z darczyńcami, zarówno indywidualnymi, jak i podmiotami gospodarczymi, FWZS wspiera osoby starsze i ubogie w dostępie do terapii, dzięki której mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i cieszyć się zdrowiem.

Wielu emerytów w Polsce cierpi na brak niezbędnych leków ze względów finansowych, a FISP z przyjemnością przekazał darowiznę na pokrycie kosztów leków, aby FWZS mógł kontynuować swoją wielką pracę.